Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c43/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 43/1980
Platnost od 22.12.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo se souhlasem federálního ministerstva financí podle § 35 odst. 2 a 3 vládního nařízení č. 21 1958 Sb., jímž se provádí branný zákon, směrnice pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách.

Směrnice stanoví výší a upravují způsob vymáhání náhrad při nesplnění povinnosti ke službě vojáka z povolání nebo závazku k další službě a při propuštění nebo vyloučení ze studia na vojenských školách.

Vztahují se na náhrady nákladů za studium na vojenských školách, které bylo započato po 1. 9. 1980, a na náhrady nákladů za studium těch žáků a posluchačů vojenských škol, kteří se stali vojáky z povolání podle zákona č. 64/1978 Sb., kterým se mění a doplňuje branný zákon a jejichž studium bylo ukončeno 1. 9. 1980. V ostatních případech se vymáhají náhrady nákladů podle Směrnic pro stanovení náhrad při nesplnění povinnosti k další službě a při přerušení studia na vojenských školách a v kursech registrovaných v částce 12/1972 Sb.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1980.

Do směrnic lze nahlédnout u místních vojenských správ.

Přesunout nahoru