Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c40/1980 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 40/1980
Platnost od 12.12.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 7. června 1978 byly u generálního tajemníka Organizace spojených národů uloženy ratifikační listiny a listiny o přístupu Československé socialistické republiky

1. k Úmluvě o silničním provozu, sjednané ve Vídni dne 8. listopadu 1968, s výhradou k článku 52,

2. k Úmluvě o silničních značkách a signálech, sjednané ve Vídni dne 8. listopadu 1968, s výhradou k článku 44,

3. k Evropské dohodě doplňující Úmluvu o silničním provozu, sjednané v Ženevě dne 1. května 1971, s výhradou k článku 9 a

4. k Evropské dohodě doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech, sjednané v Ženevě dne 1. května 1971, s výhradou k článku 9.

Úmluva o silničním provozu vstoupila na základě svého článku 47 v platnost dnem 21. května 1977 a pre Československou socialistickou republiku dnem 7. června 1979.

Úmluva o silničních značkách a signálech vstoupila na základě svého článku 39 v platnost dnem 6. června 1978 a pro Československou socialistickou republiku dnem 7 června 1979.

Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničním provozu vstoupila na základě svého článku 4 v platnost dnem 7. června 1979 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech vstoupila na základě svého článku 4 v platnost, dnem 3. srpna 1979 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Texty smluv jsou k nahlédnutí v archívu smluv federálního ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru