Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c4/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 21.02.1980
Zrušeno k 01.07.1985 (o7/c24/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě s ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy, ústředním výborem Svazu pro spolupráci s armádou, ministerstvem školství ČSR, federálním ministerstvem národní obrany a federálním ministerstvem vnitra směrnice ze dne 3. ledna 1980, čj. LP-272-28.12.1979, o poskytování léčebně preventivní péče vrcholovým sportovcům.

Směrnice stanoví okruh sportovců, jimž se poskytuje zvlášť specializovaná léčebně preventivní péče, vymezují úkoly oddělení zdravotnického zajištění vrcholového sportu k tomu účelu zřízených v Ústavu národního zdraví Národního výboru hl. m. Prahy a v krajských ústavech národního zdraví Středočeského, Jihomoravského a Severomoravského krajského národního výboru a upravují související otázky z hlediska organizace, odborné náplně i hmotného zabezpečení.

Směrnice byly uveřejněny pod č. 18/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (částka 13-14/1979) a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru