Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c4/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 01.11.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1979 ze dne 12. října 1979, kterým se stanoví stavby, na nichž se poskytuje preferenční odlučné pracovníkům stavební výroby.

Výnos č. 1/1979 se vztahuje na organizace stavební výroby se sídlem na území České socialistické republiky, které jsou v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, a na organizace stavební výroby řízené národními výbory v České socialistické republice.

Výnos č. 1/1979 nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1979 a zrušuje výnos ministerstva stavebnictví č. 5 ze dne 25. ledna 1966 o preferenčním odlučném pracovníků na stavbách (Věstník ministerstva stavebnictví, částka 6/1966).

Výnos č. 1/1979 je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 21/1979).

Do shora uvedených předpisů je možno nahlédnout u organizací, jichž se týkají, a u orgánů jim nadřízených.

Přesunout nahoru