Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c4/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 4/1980
Platnost od 21.02.1980
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

1. vydalo dne 6. 12. 1979 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu směrnice o úpravě odměňování v souvislosti s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Tyto směrnice se vztahují na pracovníky organizací státního obchodu, tj. organizací řízených ministerstvem obchodu ČSR a obchodních organizací řízených národními výbory, odměňované měsíčním platem (mzdou), kterým byla nerovnoměrně rozvržena pracovní doba na období sezóny či kampaně nebo celého kalendářního roku.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1980 a byly uveřejněny pod pořadovým číslem 15 v částce 10/1979 Věstníku MO ČSR;

2. vydalo dne 6. 12. 1979 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. 3. 1976 č. 7/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980 a byl uveřejněn pod pořadovým číslem 16 v částce 10/1979 Věstníku MO ČSR;

3. vydalo dne 17. 12. 1979 podle § 150 odst. 2 zákoníku práce a podle § 167 odst. 2 zákoníku práce, v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 3. 4. 1968 č. 4/1968 Zpravodaje ministerstva vnitrního obchodu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980 a byl uveřejněn pod pořadovým číslem 17 v částce 10/1979 Věstníku MO ČSR.

Přesunout nahoru