Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c39/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 39/1980
Platnost od 08.12.1980
Účinnost od 01.12.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (550/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí České socialistické republiky, Českou odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 zákona č. 33/1965 Sb., o regresních náhradách, směrnice o vypořádání regresních náhrad z onemocnění zaprášením plic prachem obsahujícím kysličník křemičitý a z onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. prosince 1980, jsou uveřejněny v částce 11/1980 Věst. MZ ČSR a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských a okresních národních výborů.

Zrušují se:

Směrnice č. 7/1965 Věst. MZ, o postupu při vypořádání regresních náhrad ze zaprášení plic v závodech v oboru působnosti ministerstva paliv a ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, ve znění směrnic č. 8/1967 Věst. MZ, směrnic č. 39/1967 Věst. MZ a instrukce č. 4/1974 Věst. MZ ČSR.

Směrnice č. 26/1967 Věst. MZ, o zvláštní úpravě regresních náhrad z onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek v organizacích čs. uranového průmyslu, ve znění směrnic č. 12/1975 Věst. MZ ČSR.

Přesunout nahoru