Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c39/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 39/1980
Platnost od 08.12.1980
Účinnost od 01.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo na základě § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, a v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, a vyhlášky FMZO č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, výnos č. 12 844/22-80 ze dne 1. září 1980, kterým se provádějí změny Poštovního řádu a jako oprava č. 8 změny Poštovního sazebníku.

Tento výnos, kterým se mění předpisy pro vývoz věcí v poštovních zásilkách do ciziny, nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1980 a je uveden jako opatření č. 164 v částce 40 ze dne 2. 10. 1980 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Zrušují se Výnos Ústřední správy spojů ze dne 9. června 1966 j. zn. P-10562/66, kterým se vydává Poštovní řád, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1968 Sb., a jeho doplňky, které byly registrovány v částkách 7/1970 Sb., 32/1978 Sb., 20/1979 Sb., 38/1980 Sb., 39/1980 Sb., 17/1981 Sb., 20/1981 Sb., 34/1981 Sb., 2/1982 Sb., 24/1983 Sb., 6/1985 Sb. a 28/1985 Sb..

Přesunout nahoru