Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c38/1980 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 28.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 29. července 1980 Československá socialistická republika přistoupila k Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě dne 12. dubna 1979, a dne 16. června 1980 k Ženevskému protokolu z roku 1979 ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu, sjednaném v Ženevě dne 30. června 1979.

Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku 16 dnem 28. srpna 1980 a Ženevský protokol z roku 1979 ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu na základě svého bodu 5 dnem 16. června 1980.

Dnem 28. srpna 1980 pozbyla pro Československou socialistickou republiku platnost Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, podepsaná v Ženevě dne 30. června 1967 a zveřejněná vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 115/1968 Sb.

Texty smluv jsou k nahlédnutí v archivu smluv federálního ministerstva zahraničních věcí.

Přesunout nahoru