Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c38/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 15.12.1990 (504/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr vnitra České socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu Nařízení ministerstva vnitra ČSR č. 11 ze dne 1. září 1980 o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku MV ČSR.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. září 1980; tímto dnem se současně zrušuje Rozkaz ministra vnitra ČSR č. 4 z 31. května 1978 (reg. v částce 17/1978 Sb.) o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR.

Do nařízení je možné nahlédnout na ministerstvu vnitra ČSR, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti v ČSR a na správě SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu nařízení ministerstva vnitra ČSR č. 8 ze dne 29. května 1985, kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ministerstva vnitra ČSR č. 11 ze dne 1. září 1980 o odměňování občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČSR (reg. v částce 38/1980 Sb.). Nařízení nabylo účinnosti dnem vydání, opatření podle něj se provedou s účinností od 1. ledna 1985. Do nařízení je možné nahlédnout na ministerstvu vnitra ČSR, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti a na správě SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Přesunout nahoru