Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c38/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 38/1980
Platnost od 27.11.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 29.05.1990 (218/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 5. srpna 1980, čj. 242-1112-1. 8. 1980, o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení.

Výnos se vztahuje na zdravotnické pracovníky, kteří pracují v zařízeních odvětví sociálního zabezpečení spravovaných nebo řízených národními výbory.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980, je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 9/1980 a lze do něj nahlédnout na okresních národních výborech - odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 30. března 1983 čj. 431-1112-23. 3. 1983, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1. 8. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení. Novelou směrnic se umožňuje poskytování příplatku při práci v oborech, popř. na pracovištích s mimořádně obtížným náborem pracovníků, lékařům v oboru posudkové služby sociálního zabezpečení i v případě kratšího pracovního úvazku, pokud tento úvazek činí alespoň 0,5. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1983 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 6/1983 a lze do něj nahlédnout na okresních národních výborech v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 23. ledna 1984 čj. 431-1112-2.1.1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980, čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení v platném znění. Výnosem se stanoví získávání další odborné přípravy pro výkon zdravotnických funkcí v odvětví sociálního zabezpečení. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1984. Jeho znění je uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, řada B, částka 2/1984 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, na krajských národních výborech - v odborech sociálních věcí a pracovních sil a na okresních národních výborech - v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 30. listopadu 1984 čj. 431-1112-20.11.1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem úpravy je stanovení podmínek, za kterých je možno přiznat zdravotnickým pracovníkům zvýšení základního platu nad horní hranici rozpětí příslušného mzdového tarifu, zvýhodnění práce ve vicesměnných provozech a úprava výše příplatku za práci v nočních směnách. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1985 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 7/1984. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 26. února 1988 čj. 431-1112-13.1.1988, kterým se mění výnos ze dne 5. srpna 1980 čj. 242-1112-1.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení. Výnosem je přenesena rozhodovací pravomoc k poskytování příplatku za práci v místech se ztíženými životními podmínkami i pracovníkům, kteří nesplňují podmínku bydlení v těchto místech, z ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky na organizace. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1988 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 1/1988. Lze do něj nahlédnout v odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů a v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Přesunout nahoru