Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c36/1980 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 36/1980
Platnost od 07.11.1980
Zrušeno k 01.01.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 6. února 1980 byly v Moskvě podepsány:

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby energeticky náročných chemických výrobků a méně energeticky náročných chemických výrobků, dodávaných na úhradu energeticky náročných chemických výrobků.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1995;

Protokol o prodloužení na období 1981-1985 Dohody o specializaci a kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik při výrobě v oblasti průmyslu zpracování ropy a petrochemie na období 1976-1980, podepsané dne 20. března 1975 v Praze.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VI dnem podpisu a bude platit do 31 prosince 1985;

Protokol č. 1 o prodloužení na období 1981 - 1985 Dohody mezi federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem celulózo-papírenského průmyslu Svazu sovětských socialistických republik a ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci výroby a sortimentní výměně jednotlivých druhů papírů a lepenek mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v letech 1976-1980 ze dne 28. ledna 1976.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku IV dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1985.

Dne 15. července 1980 byl v Moskvě podepsán

Protokol o prodloužení na období 1981-1985 Dohody o specializaci a kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik při výrobě chemických výrobků na období 1976-1980 ze dne 28. ledna 1976.

Protokol vstoupil v platnost na základě článku 5 dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1985.

Přesunout nahoru