Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c36/1980 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 36/1980
Platnost od 07.11.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že u generálního ředitele Mezinárodni organizace práce byly v uloženy tyto ratifikační listiny Československé socialistické republiky:

1. Dne 1. července 1949:

— k Úmluvě č. 35 o povinném starobním pojištění osob zaměstnaných v průmyslových a obchodních podnicích, ve svobodných povoláních a domáckých pracovníků a služebnictva, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferencí MOP na jejím 17 zasedání;

— k Úmluvě č. 36 o povinném starobním pojištění osob zaměstnaných v zemědělských podnicích, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferencí MOP na jejím 17. zasedání;

— k Úmluvě č. 37 o povinném invalidním pojištění osob zaměstnaných v průmyslových a obchodních podnicích, ve svobodných povoláních a domáckých pracovníků a služebnictva, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferencí MOP na jejím 17. zasedání;

— k Úmluvě č. 38 o povinném invalidním pojištění osob zaměstnaných v zemědělských podnicích, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferencí MOP na jejím 17. zasedání;

— k Úmluvě č. 39 o povinném pozůstalostním pojištění osob zaměstnaných v průmyslových a obchodních podnicích, ve svobodných povoláních a domáckých pracovníků a služebnictva, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferenci MOP na jejím 17. zasedání;

— k Úmluvě č. 40 o povinném pozůstalostním pojištění osob zaměstnaných v zemědělských podnicích, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferencí MOP na jejím 17. zasedání;

— k Úmluvě č. 42 o odškodňování nemocí z povolání (revidované v r. 1934), přijaté v Ženevě dne 21. června 1934 generální konferencí MOP na jejím 18. zasedání.

Úmluvy vstoupily pro ČSSR v platnost dne 1. července 1950.

2. Dne 12. června 1950:

— k Úmluvě č. 12 o odškodňování pracovníků v zemědělství, přijaté v Ženevě dne 12. listopadu 1921 generální konferencí MOP na jejím 3. zasedání;

— k Úmluvě č. 17 o odškodňování pracovníků při úrazech, přijaté v Ženevě dne 10. června 1925 generální konferencí MOP na jejím 7. zasedání;

— k Úmluvě č. 26 o zavedení metod pro stanovení minimálních mezd, přijaté v Ženevě dne 16. června 1928 generální konferenci MOP na jejím 11. zasedání;

— k Úmluvě č. 34 o placených zprostředkovatelnách práce, přijaté v Ženevě dne 29. června 1933 generální konferencí MOP na jejím 17. zasedání;

— k Úmluvě č. 45 o zaměstnávání žen v podzemí v dolech všeho druhu, přijaté v Ženevě dne 21. června 1935 generální konferencí MOP na jejím 19. zasedání;

— k Úmluvě č. 52 o každoroční placené dovolené, přijaté v Ženevě dne 24. června 1936 generální konferenci MOP na jejím 20. zasedání;

— k Úmluvě č. 63 o statistice mezd a pracovní doby v hlavních těžebních a výrobních odvětvích, včetně stavebnictví, a v zemědělství, přijaté v Ženevě dne 20. června 1938 generální konferenci MOP na jejím 24. zasedání;

— k Úmluvě č. 80 o částečné změně úmluv přijatých generální konferencí Mezinárodní organizace práce na jejich prvních dvacetiosmi zasedáních, jejímž účelem je zajistit některé funkce sekretariátu, jimiž zmíněné úmluvy pověřují generálního tajemníka Společnosti národů, a připojit některé další změny potřebné vzhledem k rozpuštění Společnosti národů a změně ústavy Mezinárodní organizace práce, přijaté v Montrealu dne 9. října 1946 generální konferencí MOP na jejím 29. zasedání;

— k Úmluvě č. 88 o organizaci zprostředkování práce, přijaté v San Francisku dne 9. července 1948 generální konferencí MOP na jejím 31. zasedání;

— k Úmluvě č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (revidované v r. 1948), přijaté v San Francisku dne 9. července 1948 generální konferencí MOP na jejím 31. zasedání.

Úmluvy vstoupily pro ČSSR v platnost dne 12. června 1951.

3. Dne 30. října 1957:

— k Úmluvě č. 29 o nucené nebo povinné práci, přijaté v Ženevě dne 28. června 1930 generální konferencí MOP na jejím 14. zasedání;

— k Úmluvě č. 100 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty, přijaté v Ženevě dne 29. června 1951 generální konferencí MOP na jejím 34. zasedání.

Úmluvy vstoupily pro ČSSR v platnost dne 30. října 1958.

4. Dne 21. ledna 1964:

— k Úmluvě č. 87 o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat, přijaté v San Francisku dne 9. července 1948 generální konferencí MOP na jejím 31. zasedání;

— k Úmluvě č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, přijaté v Ženevě dne 1. července 1949 generální konferencí MOP na jejím 32. zasedání;

— k Úmluvě č. 99 o metodách pro stanovení minimálních mezd v zemědělství, přijaté v Ženevě dne 28. června 1951 generální konferencí MOP na jejím 34. zasedání;

— k Úmluvě č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání, přijaté v Ženevě dne 25. června 1958 generální konferencí MOP na jejím 42. zasedání;

— k Úmluvě č. 115 o ochraně pracovníků proti ionisujícímu záření, přijaté v Ženevě dne 22. června 1960 generální konferencí MOP na jejím 44. zasedání;

— k Úmluvě č. 116 o částečné změně úmluv přijatých generální konferencí Mezinárodní organizace práce na jejích prvních třicetidvou zasedáních, jejímž účelem je sjednotit ustanovení o přípravě zpráv o provádění úmluv Správní radou Mezinárodního úřadu práce, přijaté v Ženevě dne 26. června 1961 generální konferencí MOP na jejím 45. zasedání.

Úmluvy vstoupily pro ČSSR v platnost dne 21. ledna 1965.

5. Dne 28. srpna 1968:

— k Úmluvě č. 123 o minimálním věku pro připuštění k zaměstnání pod zemí v dolech, přijaté v Ženevě dne 22. června 1965 generální konferencí MOP na jejím 49. zasedání.

Úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 28. srpna 1969.

6. Dne 27. května 1971:

— k Úmluvě č. 130 o léčebné péči a dávkách nemocenského, přijaté v Ženevě dne 25. června 1969 generální konferencí MOP na jejím 53. zasedání.

Úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 27. května 1972.

7. Dne 15. července 1975:

— k Úmluvě č. 122 o politice zaměstnanosti, přijaté v Ženevě dne 9. července 1964 generální konferencí MOP na jejím 48. zasedání.

Úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 15. července 1976.

8. Dne 24. května 1976:

— k Úmluvě č. 140 o placeném studijním volnu, přijaté v Ženevě dne 24. června 1974 generální konferencí MOP na jejím 59. zasedání.

Úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 24. května 1977.

Texty úmluv jsou k nahlédnutí v archivu smluv federálního ministerstva zahraničních věcí a v odboru mezinárodních vztahů federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Přesunout nahoru