Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c34/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1980
Platnost od 21.10.1980
Účinnost od 01.11.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstva školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

vydala dne 17. července 1980 pod čj. 42-317/80-8314 výnos o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.

Výnosem se upravuje výše úhrady nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež, ve výchovných a zdravotnických zařízeních pro mládež, v souvislosti se zvýšením důchodu podle zákonného opatření č. 76/1979 Sb.; mění se jím vyhláška č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.

Počátek účinnosti výnosu byl stanoven na 1. listopad 1980. Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR v částce 11/1980, ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí SSR v částce 9/1980, ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1980, sešit č. 11, ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 19-20/1980, ve Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR v částce 9-10/1980. Do výnosu lze nahlédnout na všech uvedených ministerstvech.

Zrušují se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky čj. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) - částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež.

Přesunout nahoru