Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c34/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 34/1980
Platnost od 21.10.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí a federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se Státní bankou československou

vydaly podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, výnos federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu čj. VII/2-16 631/80 ze dne 16. září 1980 o devizové zainteresovanosti na vývozu a dovozu zboží, investičních celků, na uzavírání aktivních licenčních a jim podobných smluv a poskytování služeb do zahraničí, kterým se upravuje odměňování československých organizací formou přiznávání devizových nároků a československých občanů - devizových tuzemců přiznáváním devizového zvýhodnění podle stanovených pravidel.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 11, ročník 1980 a v částce 7 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu jako výnos č. 12/1980. Pro potřeby bankovní soustavy bude uveřejněn též ve Zpravodaji SBČS. Nahlédnout do něj lze na federálním ministerstvu financí, odbor VII a na federálním ministerstvu zahraničního obchodu, odbor 2.

Přesunout nahoru