Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c32/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 32/1980
Platnost od 08.10.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Předseda Státní banky československé

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice ze dne 18. července 1980 č. R-26/1980, jimiž se mění směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 2. prosince 1977 č. R 18/1977 o úpravě odměňování pracovníků dělnických povolání ve Státní bance československé (dále jen „směrnice“)

Směrnicemi se na pracovníky dělnických povolání ve Státní bance československé, odměňované podle směrnic předsedy Státní banky československé ze dne 2. prosince 1977 č. R 18/1977 o úpravě odměňování pracovníků dělnických povolání ve Státní bance československé, registrované v částce 29/1977 Sb., recipuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. března 1980 čj. 315-109/80-7313, kterým se mění a doplňuje výnos tohoto ministerstva ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizací.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1980 a jsou k nahlédnuti ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Přesunout nahoru