Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c32/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 32/1980
Platnost od 08.10.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 23.12.1986 (o8/c27/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz spotřebních družstev

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice č. 8/1976 Věstníku ČSSD o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví ve znění pozdějších předpisů (Směrnice č. 8/1976 Věstníku ČSSD i předpisy je doplňující a měnící byly oznámeny v částce 20/1980 Sb.).

Směrnicemi se mění příloha č. 1 (Kvalifikační katalog technickohospodářských funkcí a pracovních činností v organizacích spotřebního družstevnictví) v části I. - nomeklatura technickohospodářských funkcí, v části II. - členění organizací a organizačních jednotek do velikostních skupin (kategorií) a v části III. - pracovní charakteristiky funkcí a pracovních činností technickohospodářských pracovníků, současně se mění i příloha č. 2 v části „Přehled současných a dřívějších hlavních typů škol a kursů pro hodnocení získaného vzdělávání“, o to u oddílu III část A.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1980, byly publikovány pod poř. č. 11 ve Věstníku ČSSD č. 6/1980. Lze do nich nahlédnout u Českého svazu spotřebních družstev a u všech organizací spotřebního družstevnictví ČSR.

Přesunout nahoru