Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c31/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1980
Platnost od 26.09.1980
Účinnost od 26.09.1980
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva úprava z 30. mája 1980 č. SD-2886/80-4 o odmieňaní robotníkov v organizáciách dopravy a cestného hospodárstva.

Podľa úpravy sa odmieňajú vodiči, sprievodcovia a závozníci cestných motorových vozidiel, električiek a trolejbusov, strážnici, vrátnici a členovia závodnej stráže, ako aj ostatní robotníci v organízáciách dopravy a cestného hospodárstva s výnimkou prevádzkových pracovníkov ubytovacích a stravovacích zariadení, pracovníkov závodnej požiarnej ochrany, zdravotníckych pracovníkov podnikových zdravotníckych zariadení a robotníkov projektových a inžinierskych organizácií, organizácií výskumnej a vývojovej základne, národných podnikov Československé automobilové opravovne a organizácií technického a technicko-ekonomického charakteru.

Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov; bude uverejnená v Dopravnom spravodajcovi a možno do nej nazrieť na odboroch dopravy krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru