Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c31/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1980
Platnost od 26.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí ČSSR a ČSR a s českým výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-2430/80 ze dne 18. července 1980 výnos, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1980 a je uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji v částce 8/1980. Lze do něj nahlédnout v odborech dopravy krajských a okresních národních výborů, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru