Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1980
Platnost od 26.09.1980
Účinnost od 01.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 28. července 1980 čj. 21 349/80-42, kterým se mění výnos ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980. Výnos bude uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK.

Výnos ze dne 5. ledna 1983 čj. 32 435/82-42 nabyl účinnosti dnem 1. března 1983 a tímto dnem pro dělníky, na něž se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 28. července 1980 čj. 21 349/80-42, kterým se mění výnos ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory (Věstník MŠ a MK ČSR sešit 9/1980, reg. v částce 31/1980 Sb.).

Přesunout nahoru