Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1980
Platnost od 26.09.1980
Účinnost od 01.09.1980
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 28. července 1980 čj. 21 349/80-42, kterým se mění výnos ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980. Výnos bude uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK.

Výnos ze dne 5. ledna 1983 čj. 32 435/82-42 nabyl účinnosti dnem 1. března 1983 a tímto dnem pro dělníky, na něž se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 28. července 1980 čj. 21 349/80-42, kterým se mění výnos ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory (Věstník MŠ a MK ČSR sešit 9/1980, reg. v částce 31/1980 Sb.).

Přesunout nahoru