Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c31/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 31/1980
Platnost od 26.09.1980
Účinnost od 26.09.1980
Zrušeno k 30.01.1989 (o6/c1/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode s Ústredným výborom Československého zväzu telesnej výchovy, Ústredným výborom Zväzu pre spoluprácu s armádou, Ministerstvom školstva SSR, Federálnym ministerstvom národnej obrany, Federálnym ministerstvom vnútra, Slovenským ústredným výborom Československého zväzu telesnej výchovy a Slovenským ústredným výborom Zväzu pre spoluprácu s armádou úpravu z 15. februára 1980 č. Z-298/1979-B/1 o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti vrcholovým športovcom.

Úprava určuje okruh športovcov, ktorým sa poskytuje zvlášť specializovaná liečebno-preventívna starostlivosť, vymedzuje úlohy útvarov zdravotníckeho zabezpečenia vrcholového športu, ktoré sú na tento účel zriadené pri klinikách telovýchovného lekárstva fakultných nemocníc s poliklinikou a upravuje súvisiace otázky z hľadiska organizácie, odbornej náplne a hmotného zabezpečenia.

Úprava je uverejnená pod č. 2/1980 Vestníka MZ SSR a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva KNV a ONV a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru