Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c3/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1980
Platnost od 15.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách úpravu z 8. januára 1980 č. 7/1980-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľstva odborných predmetov pre učiteľov středných ododborných učilíšť.

Podľa úpravy možno zriadiť na niektorých vysokých školách doplňujúce štúdium učitelstva odborných predmetov pre učiteľov a ostatných výchovných pracovníkov pôsobiacich v zariadeniach na prípravu mládeže na robotnícke povolania. Úprava určuje spôsob prijímania, štúdia popri zaměstnaní a ukončenia doplňujúceho štúdia. Na toto štúdium sa prijímajú uchádzači naposledy na školský rok 1984/85.

Úprava bude uverejnená vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR v zošite 2 z 28. februára 1980; možno do nej nazrieť na rektorátoch Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Vysokej školy technickej v Košiciach, Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitře a Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene a na všetkých KNV a Národnom výbore hlavného mesta SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru