Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c3/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 3/1980
Platnost od 15.02.1980
Účinnost od 01.03.1980
Zrušeno k 01.01.1985 (o1/c17/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 71 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se zřetelem na § 7 odst. 3 vyhlášky č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, výnos o přeočkování, popřípadě základním očkování proti přenosné dětské obrně ve školním roce 1979/1980 (čj. HEM-371.1-1.11.1979 ze dne 7. 1. 1980).

Podle tohoto výnosu bude provedeno ve školním roce 1979/1980 přeočkování, popřípadě základní očkování proti přenosné dětské obrně u dětí, které v tomto školním roce navštěvují 7. a 8. ročník základní školy a základní devítileté školy a u dětí, které věkem odpovídají věku dětí těchto ročníků ve stanovených etapách, termínech a rozsahu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1980.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR č. 24/1979. Věstník MZ ČSR rozšiřuje Poštovní novinová služba a lze jej zakoupit ve zdravotnickém nakladatelství, n. p. Avizenora.

Přesunout nahoru