Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c26/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1980
Platnost od 22.08.1980
Účinnost od 01.07.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) úpravu č. 764/1980 z 28. februára 1980, ktorou sa mení banskomeračský predpis Ústredného banského úradu z 5. júla 1962 č. 5700/1962 o banskomeračskej dokumentácií na hlbinných baniach, v znení úpravy Slovenského banského úradu zo 6. marca 1973, č. 930/1973, registrovanej v čiastke 16/1973 Zb.

Úprava nadobúda účinnosť 1. júlom 1980. Rozoslala sa všetkým obvodným banským úradom a príslušným ťažobným organizáciám, kde je možno do nej nazrieť.

Přesunout nahoru