Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c26/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1980
Platnost od 22.08.1980
Účinnost od 22.08.1980
Zrušeno k 01.07.1989 (22/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, Českým úřadem bezpečnosti práce, Českou odborovou radou a se zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 12. května 1980 čj. 2700/1980 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy.

Zrušují se:

1. výnos Českého báňského úřadu č. 24/1972 Ú. v. ČSR, kterým se rozšiřuje platnost některých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na činnosti, práce a provozy, podléhající státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy (reg. v částce 28/1972 Sb.), s výjimkou ustanovení článku I č. 1 písm. b), č. 6 písm. b) a částka 7 písm. b), jakož i článku II částka 3,

2. prozatímní pokyn Českého báňského úřadu čj. 4498/13/72 ze dne 1. července 1972 pro dobývání kamene, zemin a štěrkopisků na ložiscích nevyhrazených nerostů, podrobených dozoru státní báňské správy podle § 3 zákona ČNR č. 24/1972 Sb.

Dnem účinnosti výnosu č. 12/1982 Ú. v. ČSR ze dne 12. října 1982 pozbývá platnost díl pátý Svislá doprava a chůze výnosu Českého báňského úřadu č. 4/1980 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona ČNR č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, reg. v částce 26/1980 Sb.

Zrušují se § 21 odst. 6 výnosu Českého báňského úřadu čj. 2700/1980 ze dne 12. 5. 1980 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy (reg. v částce 26/1980 Sb.).

Zrušuje se díl sedmý výnosu Českého báňského úřadu ze dne 12. května 1980 čj. 2700/1980 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona ČNR č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy (reg. v částce 26/1980 Sb.).

Přesunout nahoru