Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1980
Platnost od 22.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstvy výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos č. 4 ze dne 17. dubna 1980, kterým se mění výnos č. 6 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 29. září 1976 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1980. Byl zaslán všem projektovým a inženýrským organizacím a útvarům hlavních architektů, jakož i jejich nadřízeným ústředním orgánům. Bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a lze do něho nahlédnout v odboru 42 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

Přesunout nahoru