Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c26/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1980
Platnost od 22.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 65 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znení zákona č. 158/1973 Sb., v souladu s ustanovením bodu II/2 usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 11. října 1979 č. 259 o řešení sociálně ekonomických podmínek pracovníků v odvětví rudného a nerudného hornictví, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetiky a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 5/1980 ze dne 2 června 1980 čj 033/425/80, jímž se mění a doplňuje výnos č. 3/1974 o poskytování osobního vybavení učňů ve vybraných učebních oborech odvětví rudné doly, hutnictví a v strojírenské metalurgii.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.

Výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 5-6/1980 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Přesunout nahoru