Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c26/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 26/1980
Platnost od 22.08.1980
Účinnost od 01.06.1980
Zrušeno k 01.02.1991 (1/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 26/1980 o opatřeních k zabezpečení vybraných úzkoprofilových profesí, externích montáží v organizacích federálních ministerstev hutnictví a těžkého strojírenství a elektrotechnického průmyslu a s usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 27/1980 o dovozu stavebních profesí pro organizace ministerstev stavebnictví ČSR a SSR a federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 4/1980 ze dne 28. května 1980 čj 033/420/80 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1980.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1981 ze dne 31. března 1981 čj. 033/159/81, kterým se mění výnos č. 4/1980, o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem). Výnos umožňuje, aby nárok na poskytování náborového příspěvku měli dělníci uvedení v článku 1 odst. 1 výnosu č. 4/1980, kteří uzavřou pracovní poměr i v roce 1981. Podle výnosu se postupuje od 1. ledna 1981; výnos je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, č. 3/1981 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích citovaným ministerstvem přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1982 ze dne 23. dubna 1982 čj. 033/278/82, kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem), ve znění výnosu č. 1/1981. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1982, bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4-5/1982 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích citovaným ministerstvem přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 215/1982 bod II/6/a, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2/1983 ze dne 29. dubna 1983 čj. 033/267/83, kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem), ve znění výnosů č. 1/1981 a č. 3/1982. Podle výnosu se postupuje od 1. ledna 1983; výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích cit. ministerstvem přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v souladu s bodem III/2 usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 226/1983, o stavu výstavby prvních bloků jaderných elektráren V-2 Jaslovské Bohunice a Dukovany a o řešení racionalizace postupu při plánování, řízení, přípravě a realizaci výstavby jaderných elektráren v ČSSR, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1984 ze dne 3. července 1984 č. j. 033/542/84, kterým se doplňuje výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem), ve znění výnosu č. 2/1983. Podle výnosu se postupuje od 1. června 1984; výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 1/1984 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích cit. ministerstvem přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 1331970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 4/1985 ze dne 18. prosince 1985 čj. 033/760/85, kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem), ve znění výnosů č. 2/1983 a 1/1984. Výnos nabyl účinnosti 1. ledna 1986. Stanovil, že lze poskytnout náborový příspěvek pracovníkům určených profesí v resortu hutnictví a těžkého strojírenství, kterým vznikne pracovní poměr do 31. 12. 1986. Výnos je publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1985 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích přímo řízených citovaným ministerstvem;

Přesunout nahoru