Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c25/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1980
Platnost od 14.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:

1. úpravu zo 14. júla 1980 č. 4942/1980-21, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 21. januára 1974 č. 13/1974-II/1, ktorou sa vydává klasifikačný poriadok pra školy poskytujúce stredné a vyššie vzdelanie vrátane zariadení na výchovu učňov, registrovaná v čiastke 5/1974 Zb. Úprava obsahuje zmeny a doplnky vyplývajúce z nových školských predpisov;

Úpravy uvedené v bode 1. a 4. nadobúdajú účinnosť 1. septembrom 1980; budú uverejnené v zošite 8/1980 Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR a možno do nich nazrieť na odboroch školstva okresných a krajských národných výborov. Do úprav uvedených v bode 2. a 3. možno nazrieť v n. p. Učebné pomôcky v Banskej Bystrici.

Přesunout nahoru