Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c25/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1980
Platnost od 14.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 46 a 47 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 6. 6. 1980 čj. ČIL-482-1. 2. 1980, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za léčivé a za přírodní minerální vodu stolní.

Za přírodní léčivé zdroje a za přírodní minerální vodu stolní se prohlašují přírodní zdroje minerálních vod nacházející se na katastrálních územích Libverda, Karviná-Město, Slatinice, Mariánské Lázně, Velké Losiny a Horní Moštěnice, které budou využívány k účelům léčebně preventivní péče a pro účely zřídelní v organizacích Československých státních lázní a zřídel, generálního ředitelství pro ČSR, Praha.

Tímto výnosem se dále stanoví názvy jednotlivých přírodních léčivých zdrojů a přírodní minerální vody stolní, jejích klasifikace a ochrana.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980. Je uveřejněn jako závazné opatření č. 5 v částce 7-10/1980 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR a je možno do něj nahlédnout v Českém inspektorátu lázní a zřídel ministerstva zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví a odborech sociálních věcí a zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u příslušných krajských a okresních hygieniků.

Přesunout nahoru