Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 25/1980
Platnost od 14.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 29. července 1980 čj. 22 927/80-210, kterým se mění a doplňuje klasifikační řád pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů ze dne 28. prosince 1973 čj. 31 568/73-210, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerství kultury ČSR, sešit č. 1/1974 a oznámený v částce 2/1974 Sb.

Výnos upravuje nově zejména výchovná opatření.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1980 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 8/1980; lze do něj nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru