Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c24/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 52 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978, o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství pod čj. 14 222/80-201 směrnice o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti školních družin a školních klubů.

Směrnice upravují zřizování, zrušování a organizaci družin a klubů, organizaci výchovně vzdělávací činnosti, plánování práce a provoz těchto zařízení; obsahují i ustanovení o činnosti jejich pracovníků.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1980. Tímto dnem se zrušují směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 22. července 1965 čj. 29 624/65-I/3 o zřizování, organizaci a výchovně vzdělávací činnosti školních družin a školních klubů, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a kultury roč. 1965, str. 217.

Směrnice jsou uveřejněny v sešitě č. 6 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, do něhož lze nahlédnout v odborech školství okresních a krajských národních výborů a ve všech školách.

Přesunout nahoru