Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 01.05.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos čj. 12 738-81/5. odd. ze dne 31. března 1980, kterým se mění a doplňuje výnos federálního miniterstva národní obrany čj. 13 011-81, 5. odd -1974 ze dne 24. října 1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků oborového podniku Vojenské stavby, registrovaný v částce 26/1975 Sb., ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany čj. 8031-81/5. odd.- 1978 ze dne 17. července 1978, registrovaného v částce 28/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1980.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 27. října 1982 čj. 1151-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 31. března 1980 čj. 12 738-81/5. odd.-1979, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 24. října 1974 čj. 13 011-81/5. odd.-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků oborového podniku Vojenské stavby, ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 17. července 1978 čj. 8031-81/5. odd.-1978 (reg. v částce 24/1980 Sb.).

Přesunout nahoru