Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c24/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 24/1980
Platnost od 08.08.1980
Účinnost od 01.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády

2. výnos čj. 3118-81/5. odd.-1980 ze dne 10. dubna 1980, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13016-81/5-1974 ze dne 29. listopadu 1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 26/1975 Sb., ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany čj. 8750-81/51978 ze dne 20. prosince 1978, registrovaného v částce 5/1979 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1980;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 12. února 1982 čj. 1401-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 10. dubna 1980 čj. 3118-81/5-1980, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. listopadu 1974 čj. 13 016-81/5-1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany, ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 20. prosince 1978 čj. 8750-81/5-1978 (reg. v částce 24/1980 Sb.).

3. výnos čj. 3350-FS/5-1980 ze dne 12. dubna 1980, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 8600-81/5. odd.-1976 ze dne 30. června 1976, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 11/1977 Sb., ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany čj. 5600-81/5. odd.-1977 ze dne 30. září 1977, registrovaný v částce 13/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1980.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. června 1982 čj. 7100-FS/5-1982, pozbývají platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 12. dubna 1980 čj. 3350-FS/5-1980, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1976 čj. 8600-81/5. odd.-1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany, ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. září 1977 čj. 5600-81/5. odd.-1977 (reg. v částce 24/1980 Sb.).

Do platového řádu a výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru