Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c23/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací výnos (čj. 1585/80-03 ze dne 3. 6. 1980) o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích.

Účelem výnosu je vytvořit předpoklady pro racionální využívání výpočetní techniky při budování automatizovaných informačních systémů a automatizovaných systémů řízení, zejména k zabezpečení progresivního a úsporného sběru sociálně ekonomických informací, jejich víceúčelového zpracování a zkrácení zpracovatelských lhůt. Stanoví zásady pro jednotnou úpravu písemných nosičů sociálně ekonomických informací, uvedené v příloze č. 1 a zásady pro předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích, uvedené v příloze č. 2. Určuje, co se považuje za písemné nosiče údajů a co se rozumí technickými nosiči údajů, včetně možností jejich použití.

Zrušuje se výnos Federálního statistického úřadu, jímž se stanoví zásady pro úpravu vzorů statistických formulářů ze dne 25. června 1970, č. Vk 1117/70, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 29/1970, ve znění výnosu Federálního statistického úřadu ze dne 16. července 1971, č. Vk 235/71, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 7/1972.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1980 a byl publikován pod poř. č. 9 v částce 9/1980 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Zrušují se § 2, 3 a 4 výnosu Federálního statistického úřadu, o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích (čj. 1585/80-03 ze dne 3. 6. 1980) uveřejněného ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů částka 9-10/1980, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 23/1980.

Přesunout nahoru