Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c23/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.06.1997 (o1/c32/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací výnos (čj. 671/80-03 ze dne 29. února 1980) o jednotném kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin.

Předmětem výnosu je označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin v informačních soustavách včetně automatizovaných výpočetních systémů a automatizovaných systémů řízení. Měrné jednotky, jejich mezinárodní značky a další charakteristiky jsou uvedeny v jednotném číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin, který tvoří přílohu výnosu.

Zrušuje se výnos Státního statistického úřadu čj. 13/1967 Ú. v. ze dne 10. května 1967 o jednotném číselníku běžných měrných jednotek.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981 s výjimkou nově zahajovaných úloh automatizovaného zpracování dat v oblastech vymezených v čl. 3, pro něž účinnost nabyla dnem 29. února 1980 a byl publikován pod poř. č. 4 v částce 3/1930 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru