Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c23/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí

vydaly podle § 35 odst. 2 a 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací výnos (FSÚ čj. 795/80-033-049 ze dne 21. března 1980, FMF čj. XV/4-14 421/79 ze dne 20. srpna 1979), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování.

K zajištění jednotného obsahu ukazatelů a racionalizace sběru a zpracování dat o sociálně ekonomických jevech v oblasti odbytu a zásobování jsou socialistické organizace povinny zavést v této oblasti typové a směrné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů, uvedené spolu s vysvětlivkami v příloze výnosu.

Zrušuje se:

1. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/313-22/7-54 a ministerstva financí čj. 181/99 676/54 ze dne 27. července 1954, publikovaný v Úředním listu, částka 96/1954 (96/1954 Ú. v.).

2. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/318-30/7-54 a ministerstva financí čj. 181/39 680/54 ze dne 4. srpna 1954, publikovaný v Úředním listu, částka 99/1954 (99/1954 Ú. v.) v části týkající se vzorů PE 331 a PE 332.

3. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/391-27/10-54 a ministerstva financí čj. 141/134 747/54 ze dne 27. října 1954, publikovaný v Úředním listu, částka 133/1954 (134/1954 Ú. v.) v části upravující býv. prvotní evidenci materiálně technického zásobování.

4. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/447-31/12-54 a ministerstva financí čj. 182/159 840/54 ze dne 31. prosince 1954, publikovaný v Úředním listu, částka 161/1954 (163/1954 Ú. v.) v části týkající se vzorů býv. prvotní evidence vnitřního obchodu a uvedených pod písmenem A.

5. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/26-19/4-58 a ministerstva financí čj. 182/126 854/58 ze dne 29. dubna 1958, publikovaný v Úředním listu, částka 35/1958 (35/1958 Ú. v.) v části upravující býv. prvotní evidencí materiálně technického zásobování.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981 a byl publikován pod poř. č. 6 v částce 5/1980 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru