Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c23/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.07.1980
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí

vydaly podle § 35 odst. 2 a 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací výnos (FSÚ čj. 3704/79-03 ze dne 7. 12. 1979, FMF čj. XV/4-18 806/79 ze dne 7. 12. 1979), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava.

K zajištění jednotného obsahu ukazatelů a racionalizace sběru a zpracování údajů o sociálně ekonomických jevech v oblasti silniční automobilové dopravy jsou socialistické organizace povinny zavést typové vzory, uvedené spolu s vysvětlivkami v příloze výnosu. Ustanovení výnosu se nevztahují na vozidla ozbrojených sborů a požární ochrany.

Zrušuje se:

1. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/30-11/3-55 a ministerstva financí čj. 182/26 080/55 ze dne 11. 3. 1955, publikovaný v Úředním listu, částka 29/1955 (29/1955 Ú. v.).

2. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/124-23/9-55 a ministerstva financí čj. 181/106 396/55 ze dne 27. 9. 1955, publikovaný v Úředním listu, částka 102/1955 (102/1955 Ú. v.) v části týkající se prodloužení lhůt k zavedení některých vzorů automobilové a potahové dopravy.

3. Výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/26-19/4-58 a ministerstva financí čj. 182/126 854/58 ze dne 28. 4. 1958, publikovaný v Úředním listu, částka 35/1958 (35/1958 Ú. v.) v části upravující bývalou prvotní evidenci automobilové a potahové dopravy.

4. Výnos Státního statistického úřadu č. 30/1967 Ú. v., o povinném vedení operativní evidence o výkonech nákladní automobilové dopravy, včetně všech výjimek, popř. odchylek ze stanoveného vedení jednotlivých údajů, povolených podle § 6 odst. 2 tohoto výnosu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1980 a byl publikován pod poř. č. 1 v částce 1/1980 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru