Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1980
Platnost od 22.07.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústředí České advokacie

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 23 odst. 3 písm. g) zákona č. 118/1975 Sb., o advokacii, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu a se souhlasem ministra spravedlnosti České socialistické republiky výnos č. 1/1980 ze dne 1. dubna 1980, kterým se mění usnesení výboru Ústředí československé advokacie č. 8 ze dne 3. října 1966 o odměňování práce advokátů a ostatních pracovníků advokacie.

Výnos nově upravuje pracovní odměnu advokátních koncipientů a nabyl účinnosti dnem 1. června 1980. Týmž dnem se zrušuje výnos č. 1/1978 Ústředí české advokacie ze dne 6. ledna 1976.

Do výnosu je možno nahlédnout na Ústředí české advokacie a na všech krajských sdruženích advokátů.

Přesunout nahoru