Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c21/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1980
Platnost od 15.07.1980
Účinnost od 15.07.1980
Zrušeno k 09.04.1992 (149/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s Ministerstvom financií SSR, so Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a příslušnými ústrednými orgánmi podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu vydalo úpravu z 1. decembra 1979 č. Z-3541/1979-C/23-723 pre stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení.

Podľa tejto úpravy sú stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení súčasťou oddelenia liečebnej výživy a stravovania ústavov národného zdravia; toto oddelenie je organizačne začlenené do prevádzkovébo odboru hospodársko-technickej služby.

Úprava platí pre rozpočtové lôžkové zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti a detské zariadenia spravované národnými výbormi, ako aj pre ústredne riadené organizácie. Nevzťahuje sa na stredné zdravotnícke školy, pre ktoré platia smernice o spoločnom stravovaní detí a mládeže v školách a internátnych jedálňach, vydané Ministerstvom školstva SSR.

Zrušujú sa smernice č. 24/1969 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR pre stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení registrované v čiastke 4/1970 Zb.

Úprava je uverejnená pod č. 27/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a možno do nej nazrieť na Ministerstve zdravotníctva SSR, odboroch zdravotníctva KNV a ONV a na ústavoch národného zdravia.

Přesunout nahoru