Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c21/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1980
Platnost od 15.07.1980
Účinnost od 15.07.1980
Zrušeno k 01.10.1982 (o14/c32/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 10. marca 1980 č. MH-422/203/1980, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1978 č. MH-497 203/1978 o odmieňaní technicko-hospodárských pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva, registrovaná v čiastke 11/1978 Zb.

Úpravou sa dopĺňa nomenklatura technicko-hospodárskych funkcií a pracovných činností uvedená v prílohe č. 1 úpravy zo 16. marca 1978 č. MH-497/203/1978 a ďalšie pracovné funkcie

Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Bude uverejnená v Prevádzkovom spravodajstve a možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru