Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c21/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 21/1980
Platnost od 15.07.1980
Účinnost od 01.06.1980
Zrušeno k 01.09.1985 (61/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách směrnice ze dne 30. dubna 1980. čj. 14 967/80-14 o některých formách pedagogické a odborné přípravy na učitelství odborných předmětů pro střední školy a lidové školy umění a pedagogické přípravy na učitelství dílenských předmětů a na odborný výcvik pro střední školy, střediska praktického vyučování a učňovská střediska.

Směrnice umožňují studentům vysokých škol neučitelských oborů získat v nepovinném studiu pedagogické vzdělání, absolventům středních škol s úplným středním vzděláním získat pedagogické vzdělání potřebné pro výkon učitelského povolání, učitelům středních škol s úplným středním vzděláním získat po absolvování doplňkového pedagogického studia potřebné odborné vzdělání pro učitelství odborných předmětů a absolventům vysokých škol doplnit nebo rozšířit kvalifikaci pro učitelství odborných předmětů.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. června 1980 a zrušují se jimi

— směrnice o doplňkovém pedagogickém studiu pro řádné studenty a absolventy vysokých škol uměleckých oborů hudby, divadla a rozhlasu čj. 17 570/71-31 ze dne 24. září 1971, Věstník MŠ a MK 1971, str. 203, Věstník MŠ a MK 1972, str. 48, oznámené v částce 33/1971 Sbírky zákonů,

— směrnice o vysokoškolském studiu učitelů předmětů odborné teorie na odborných učilištích a učňovských školách čj. 35 164/68-III/2 ze dne 13. prosince 1968, Věstník MŠ a MK 1969 str. 6,

— směrnice ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje směrnice o vysokoškolském studiu učitelů odborné teorie na odborných učilištích a učňovských školách čj. 13 585/70-III/2 ze dne 27. března 1970, Věstník MŠ a MK 1970, str. 28.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 6/1980; lze.do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru