Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c20/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 20/1980
Platnost od 01.07.1980
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz spotřebních družstev

vydal

2. podle čl. 4 stanov ČSSD a § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice pro odměňování nákupní činnosti v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 13 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, částka 8/1972; vztahují se na pracovníky provádějící a zajišťující nákupní činnost v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1972;

3. podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., směrnice, kterými se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 5 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, částka 3/1972; vztahují se na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr organizacemi spotřebního družstevnictví a na udělování souhlasů organizacemi jejich pracovníkům k uzavírání dohod s jinými organizacemi. Nevztahují se však na případy, kdy organizace spotřebního družstevnictví uzavírají s pracovníky smlouvy k vytvoření nebo užití díla, které je předmětem autorského práva (podle zákona č. 35/1965 Sb.).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. března 1972;

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje nařízení č. 251/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 5, kterou se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod (reg. částka 20/1980 Sb.).

4. podle § 95 a 98 odst. 1 zákoníku práce směrnice o nařizování práce přes čas a o pracovní pohotovosti.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 4 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev částka 3/1974.

Směrnicemi se upravuje nařizování práce přes čas a pracovní pohotovosti v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1974;

6. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce směrnice o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 5 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, částka 4/1976.

Směrnice se vztahují na obchodně provozní pracovníky, na cukráře, zaučené cukráře v povolání dělník v potravinářském průmyslu a na řezníky a uzenáře pracující v prodejnách, v provozovnách veřejného stravování a centrálních výrobnách a dále na dělníky ve skladech a na manipulační dělníky, kteří pracují v provozních jednotkách, a na truhláře v prodejnách nábytku v organizacích spotřebního družstevnictví, ve kterých se na základě rozhodnutí Českého svazu spotřebních družstev uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR č. 193/1974.

Směrnice nabyly účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určil Český svaz spotřebních družstev;

Současně se zrušují směrnice č. 5/1976 Věst. ČSSD (reg. v částce 20/1980 Sb.) o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví, ve znění směrnic č. 4/1978 Věst. ČSSD (reg. v částce 20/1980 Sb.), s výjimkou přílohy č. 1.

7. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce směrnice, kterými se mění směrnice č. 5/1976 Věstníku ČSSD o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 4 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, částka 4/1978; mění se jimi ustanovení § 12 a odstavec 14 přílohy č. 2.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. května 1978 s výjimkou SD Včela, kde den účinnosti stanovil zvláštním opatřením Český svaz spotřebních družstev; 

13. podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice č. 8/1976 Věstníku ČSSD o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 7 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, částka 7/1978; mění se jimi znění odstavce 4 § 3 a některé úpravy v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1978;

16. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice byly publikovány pod poř. č. 7 ve Věstníku Českého svazu spotřebních družstev, částka 5 1979; nabyly účinnosti dnem 1. června 1979.

Do všech těchto předpisu je možno nahlédnout u Českého svazu spotřebních družstev, u krajských výborů Českého svazu spotřebních družstev, u jednotlivých spotřebních družstev a podniků ČSSD.

Přesunout nahoru