Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c2/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 2/1980
Platnost od 04.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Předseda Státní banky československé

vydal podle § 7 odst. 5 písm. e) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, v dohodě s federálním ministerstvem financi a federálním ministerstvem dopravy směrnice ze dne 17. prosince 1979 č. R-25/1979 o některých náležitostech platebního styku při provádění mezinárodních úmluv o přepravě zboží, cestujících a cestovních zavazadel po železnicích a dodatkového protokolu k těmto úmluvám.

Směrnice č. R-25/1979 nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1980 a jsou k nahlédnutí v ústředí Státní banky československé a na federálním ministerstvu dopravy. Směrnice jsou publikovány v Přepravním a tarifním věstníku č. 8/1980 vydávaném federálním ministerstvem dopravy.

Přesunout nahoru