Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c18/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1980
Platnost od 20.06.1980
Účinnost od 01.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 21. března 1980 čj. 7777/80-Va/3, kterým se měrní a doplňuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3 o odměňování dělníků v organizacích přímo řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice.

Výnosem se doplňuje § 3 odst. 2 o písm. p) - kvalifikační katalog dělnických povolání plynárenského průmyslu, mění se obsah § 21 - zvláštní ustanovení pro řidiče motorových vozidel a § 23 odst. 2 v tom smyslu, že § 8 lze použít i na mistry a prověřené pracovníky lidové umělecké výroby a uměleckých řemesel. V příloze č. 1 (stupnice mzdových tarifů) se mění text ve stupnici mzdových tarifů č. 2 „v silniční automobilové dopravě a při opravách silničních motorových vozidel“, ve stupnici mzdových tarifů č. 3 se text v posledním odstavci pod písm. a) nahrazuje novým zněním „- ve scénografické výrobě a údržbě a v jevištní technice ve státních divadlech“, za písm. b) se též stupnice mzdových tarifů doplňuje o písm. c) - „pro řidiče a závozníky nákladních automobilů o celkové hmotnosti 4,5 t, řidiče autobusů, kolových traktorů v silniční dopravě, řidiče a závozníky silničních tahačů“.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1980 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, odborech kultury KNV (NVP) a ONV a ve všech organizacích v působnosti těchto orgánů, v nichž je po uplatnění racionalizace práce a mzdových soustav pro odměňování dělníků používán výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 27. ledna 1983 čj. 3707/83-V/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. března 1980 čj. 7777/80-Va/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3 o odměňování dělníků v organizacích přímo řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice (reg. v částce 18/1980 Sb.).

Přesunout nahoru