Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c18/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 18/1980
Platnost od 20.06.1980
Účinnost od 20.06.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách úpravu z 23. novembra 1979 č. 16 784/1978-301, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. januára 1979 č. 607/1979-301 o doplňujúcom štúdiu učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb.

Úpravou sa upresňuje ustanovenie o pracovných úľavách v tom zmysle, že na vykonanie záverečnej skúšky študujúcim v doplňujúcom štúdiu sa poskytuje dvadsať dní pracovného voľna.

Úprava nadobúda účinnosť dňom jej registrácie v Zbierke zákonov

Úprava bude uverejnená vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR v zošite 4 z 30. apríla 1980 Do úpravy možno nazrieť na rektorátoch vysokých škôl Slovenskej socialistickej republiky

Přesunout nahoru