Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 17/1980
Platnost od 12.06.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo podle § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím výnos č. 9/1980 Věstníku FMZO ze dne 29. května 1980 o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací.

Výnos stanoví jednotný postup pří provádění zahraničně obchodní činnosti podniky zahraničního obchodu a ostatními československými právnickými osobami, jež jsou socialistickými organizacemi a mají povolení k zahraničně obchodní činnosti.

Výnosem se zrušují:

a) výnos ministra zahraničního obchodu č. 9/1973 Věstníku FMZO, o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací, ve znění výnosu č. 5/1977 Věstníku FMZO a výnosu č. 37/1977 Věstníku FMZO,

b) směrnice FMZO č. 14/1971 Věstníku FMZO o tvorbě cen v zahraničním obchodě, ve znění směrnic FMZO č. 23/1977 Věstníku FMZO,

c) směrnice FMZO č. 3/1980 Věstníku FMZO o vývozu a dovozu použitých magnetických a jiných záznamových prostředků strojně čitelných na zařízeních výpočetní techniky.

Výnos je publikován v částce 4/1980 Věstníku FMZO a nabývá účinnosti dnem 1. července 1980. Do výnosu možno nahlédnout v právním odboru federálního ministerstva zahraničního obchodu, na všech ústředních orgánech státní správy a v organizacích zahraničního obchodu.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vydalo podle § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, výnos ze dne 18. června 1982, kterým se mění výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/ 1980 Věst. FMZO o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1982 a byl publikován pod č. 12 v částce 6/1982 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vydalo podle § 10 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, výnos č. 1 ze dne 15. ledna 1987, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1980 Věstníku FMZO o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací, ve znění výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 12/1982 Vest. FMZO (registrováno v částce 17/1980 Sb., resp. v částce 20/1982 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. března 1987 a je uveřejněn v částce 1/1987 Věstníku FMZO. V téže částce Věstníku FMZO bylo uveřejněno i úplné znění výnosu federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1980 Věstníku FMZO, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených výnosem FMZO ze dne 18. června 1982 č. 12 a výnosem FMZO ze dne 15. ledna 1987 č. 1. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a v organizacích zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru