Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c13/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 13/1980
Platnost od 30.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky

vydal podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o působnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvem práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a so Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu príkaz z 25. októbra 1978 č. I. Spr 899/78, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratur a právnych čakateľov prokuratúr v Slovenskej socialistickej republike.

Príkaz upravuje platové pomery prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej socialistickej republike, najmä podmienky priznania a rozsah základného a funkčného platu, platu za riadiacu činnosť, osobného platu a osobných príplatkov, platu za prácu nad čas a platu za zastupovanie, ako aj doby započítateľnej pre platový postup.

Príkaz nadobudol účinnosť 1. novembrom 1978. Príkazom bol zrušený

1. príkaz generálneho prokurátora SSR z 27. júna 1968 č. III/3-11 349/68, ktorým sa vydává platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov a právnych čakateľov prokuratúry;

2. príkaz generálneho prokurátora SSR z 1. decembra 1972 č. I Spr 1028/72 v znení zmien a doplnkov z 27 januára 1975 č. I Spr 3/75;

3. opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky z 22. decembra 1973 č. GHs 822/73.

Do príkazu možno nazrieť na Generálnej prokuratúre Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave, na krajských a okresných prokuraturách v Slovenskej socialistickej republike.

Přesunout nahoru