Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c13/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 13/1980
Platnost od 30.04.1980
Účinnost od 01.04.1980
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo:

2 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1980 ze dne 12. března 1980 čj. 304/243/80 o úpravě odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích s obchodní činností v oboru působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství.

Výnos se vztahuje na učně ve výnosu stanovených učebních oborů, kteří vykonávají v období odborného rozvoje produktivní práci v provozních jednotkách organizací s obchodní činností v oboru působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1980.

Do uvedených výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Přesunout nahoru