Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 13/1980
Platnost od 30.04.1980
Účinnost od 01.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku, ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., vydalo směrnici, kterou se mění a doplňuje směrnice o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích.

Ve směrnici je promítnuta změna při poskytování drobných upomínkových předmětů, která vyplývá ze Zásad k zabezpečení hospodárnosti při ověřování užitných vlastností výrobků a při provádění propagace, schválených usnesením vlády ČSSR č. 301/1979 a publikovaných ve Sbírce zákonů č. 27/1979.

Směrnice platí od 1. února 1980 a je otištěna ve Finančním zpravodaji č. 1/1980 pod poř. č. 6; lze do ní nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí ČSR, ministerstvu financí SSR a na všech ústředních úřadech a orgánech federace a republik.

Přesunout nahoru