Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c12/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 12/1980
Platnost od 24.04.1980
Účinnost od 31.03.1980
Zrušeno k 01.10.1996 (247/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 29 odst. 2 zákonu České národní rady č. 77/1970 Sb., o státní správě ve školství pod čj. 8986/80-201 ze dne 29. února 1980 směrnice, kterými se stanoví výše kapesného a normy pro ošacení a věcnou pomoc pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Směrnice nabyly účinnosti dnem 31. března 1980.

Směrnicemi se stanoví normy pro ošacení a výše kapesného pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, umístěnou v dětských domovech, zvláštních výchovných zařízeních, internátních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v diagnostických ústavech, a normy pro věcnou pomoc zletilé mládeži při propuštění ze zařízení.

Od účinnosti těchto směrnic se nepostupuje podle přílohy III směrnic pro poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů pracovníkům a pro vybavování společenských zařízení čj. 25 00M/64-VE/3 ze dne 8. června 1964, oznámených ve Věstníku ministerstva školství a kultury, roč. 1964, str. 206.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1980, sešit 3 z 20. března 1980, do kterého lze nahlédnout ve všech školách a odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru